HJEM HVA ER TERMOMED? TERMOMED-BEHANDLING VAKUUMTERAPI KOSTHOLD/ TRENING ARTIKLER  
   

Allergi er en tilstand hvor kroppen reagerer annerledes på omgivelsene. Det betegnes ikke som en
sykdom, men heller en måte å reagere på. Det finnes mange ulike former for allergi, men et fellestrekk
ved dem er at kroppen forsvarer seg overfor enkelte stoffer, i stedet for å ”lære” seg å bearbeide dem.

Behandlingsmetoden som benyttes hos Termomed har hjulpet mange mennesker med deres allergiske plager. Ved hjelp av vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet påvirkes kroppen til å aktivere immunforsvaret, slik at kroppen selv enklere ”lærer” seg å bearbeide de stoffene den reagerer på.

Medfødte allergier har imidlertid dessverre ikke gitt særlige resultater ved denne behandlingsmetoden.

Les også: Muskel- og leddsmerter Fordøyelsesproblemer Hodepine

 

 

Armsmerte
Det finnes mange ulike årsaker til smerte i armene, og symptomene kan variere mye.
Kjente former for armsmerte er tennisalbue (lateral epikondylitt), golfalbue (medial epikondylitt),
musearm og kastearm. Man kan rammes av kroniske smerter i armene og håndleddene som følge av nerver som ligger i klem, overbelastning av musklene, feil arbeidsstilling mm.
Symptomer som lokal smerte, stråling langs armen, nummenhet og sovende fingre er vanlige ved disse nevnte tilstandene.

Termomed har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode mot armsmerter, og den har hjulpet
mange mennesker tilbake til en sykdomsfri hverdag.

Les også: Senebetennelse Nakke- og skuldersmerter Høyt blodtrykk

 

 

Astma er en kronisk betennelsessykdom som rammer de nedre luftveiene. Den astmatiske tilstanden
fører til at bronkiene trekker seg sammen, og dette kan skape piping i brystet. Astmatikere produserer
mer slim i bronkiene, og kan som følge av dette få en plagsom hoste. Astmatikere kan ofte oppleve anfall hvor tilstanden forverres ytterligere, og varigheten av astmaanfallet kan variere. Anfallene kan utløses av ulike årsaker, og noen av de kjente er røyking, allergi, fysisk aktivitet og kulde.

Astma påvises gjennom spirometri, hvor man måler lungenes kapasitet. Det er i dag flere gutter enn
jenter som rammes av astma, og ca. 10-12 % av norske barn og unge plages av astmatisk tilstand.
Astmatikere kan utvikle kronisk bronkitt over tid. Det er mange likheter mellom astma og KOLS, men
astma arter seg annerledes fordi den er mer reversibel.

Termomed påvirker lungenes kapasitet ved bruk av vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet. Dette skjer blant annet ved å rette opp ubalanser i nervesystemet, som skaper denne astmatiske tilstanden. Behandlingsmetoden har hjulpet flere mennesker med deres astmatiske plager.

Les også: Allergi Migrene Kvalme

 

 

Fordøyelsesproblemer
Termomed behandler ulike problemer som oppstår i forbindelse med fordøyelse. Noen av symptomene behandlingsmetoden har vist seg effektiv mot er blant annet sure oppstøt, løs/hard mage, magesmerter,
luft i magen og hyppige toalettbesøk. Vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet kan også påvirke kroppens interne forbrenning, slik at energien som ligger lagret i fettvevet, enklere blir omsatt i
blodbanen vår.

Sure oppstøt kan være en stor plage for de som rammes av det, og ofte stammer dette problemet fra mangel
av den nøytraliserende væsken fra bukspyttkjertelen. I magesekken produseres det saltsyre for å bryte ned maten vi spiser, og når den sendes videre til tynntarmen, skal saltsyren nøytraliseres ved hjelp av bukspytt fra bukspyttkjertelen (pancreas). Dersom det oppstår problemer ved denne funksjonen, vil det naturlig nok føre
til sur mage og deretter sure oppstøt.

Løs og hard avføring kan stamme fra ubalanser i nervesystemet, som fører til at bevegelsene og fordøyelsesvæskene ikke fungerer som de skal. Dette kan også medføre hyppige toalettbesøk og mye luft
i tarmene. Magesmerter kan oppstå som følge av de sistnevnte problemene, men den kan også stamme
fra problemer ved andre organer som involveres i forbrenningen. Termomed benytter termografi for
enklere å finne frem til årsaken til problemet innenfor fordøyelsessystemet hos hver enkelt pasient.

Les også: Allergi Migrene Kvalme

 

 

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i blodårene er høyere enn normalt. Dette skaper en ekstra belastning for kroppen, og kan føre til hjerneslag, hjerteinfarkt eller nyresykdom. Blodtrykket måles ved
hjelp av et blodtrykksapparat, og det ideelle trykket for kroppen skal ligge på 120/80. De to verdiene viser overtrykket (det systolske trykket), og undertrykket (det diastolske trykket). Overtrykket skapes når hjertet trekker seg sammen, mens undertrykket skapes når hjertet hviler. Det er vanlig at blodtrykket er lavere
når man hviler, og øker ved fysisk belastning.

Vanlige årsaker til høyt blodtrykk kan være stress, nyresykdom, sykdom i binyrene eller bukspyttkjertelen. Dårlig kosthold og fedme er også medvirkende faktorer i denne sammenheng. Inntak av Omega 3
fettsyrer har vist seg å gi en bedret effekt på blodtrykket, fordi disse fettsyrene ”renser” blodårene, og i
tillegg virker avslappende på blodårene. Ved inntak av animalsk fett (mettet fett), må kroppen produsere kolesterol for å frakte fettet rundt i kroppen, og dette er kjent for å virke inn på blodtrykket. Derfor er det
veldig viktig for kroppen at man også inntar fettsyrer fra planteriket (umettede fettsyrer), så kroppen reduserer kolesterolinnholdet i blodbanen.

Hos Termomed vil det bli foretatt blodtrykksmåling ved hjelp av blodtrykksapparat, både før og etter behandlingen. Dette er for å dokumentere endringene over tid, slik at behandleren og pasienten sammen kan følge progresjonen av behandlingsmetoden. Termomed benytter blant annet vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesysteme tfor å påvirke blodtrykket i kroppen. Behandlingen kan være forskjellig fra pasient til pasient, avhengig av hvilken problemstilling som forårsaker det høye blodtrykket. Termomed har hatt mange gode resultater ved behandling av høyt blodtrykk, og behandlingsmetoden har redusert både det systolske og diastolske trykket i blodårene.

Les også: Stress Svimmelhet Fordøyelsesproblemer

 

 

Hodepine er en av de vanligste formene for lokal smerte, og over 1,7 millioner nordmenn sliter med denne tilstanden. Hodepine er som oftest helt ufarlig, men kan for mange oppleves som en stor belastning i hverdagen.

For mange er stress en utløsende faktor for hodesmerter, og da skyldes det ofte stiv nakke og spenninger
i nærliggende muskulatur. Denne formen for hodepine kalles ofte spenningshodepine, eller stress-
hodepine. Andre utløsende faktorer for spenningshodepine kan være feil arbeidsstilling, synsproblemer
og for lite søvn.

Termomed benytter vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet for å balansere blodtilførselen til hjernen, og for å roe ned den spente muskulaturen i nakken. Behandlingsmetoden har vist seg å være svært effektiv mot ulike former for hodepiner, og pasienten føler oftest resultater umiddelbart etter første behandling. Det termografiske bildet viser ofte en ubalanse i blodtilførselen til hjernen. Man kan dermed enklere finner årsaken til hodepinen.

Les også: Migrene Nakke- og skuldersmerter Stress

 

 

Kvalme er en ubehagelig følelse, som stammer fra øvre del av magen. Dersom kvalmen blir sterk nok, resulterer det som oftest i oppkast. Dette fører som regel til en minsket følelse av ubehaget. Dersom man ofte kaster opp vil dette medføre dehydrering av kroppen, som igjen er en alvorlig og belastende tilstand for kroppen.

Kvalme kan oppstå ved ubalanse i nervesystemet, eller evt. problematikk i fordøyelsesrelaterte organer. Termomed påvirker og retter opp nervesystemets ubalanse ved hjelp av vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet Dersom kvalmen oppstår som følge av problemer i fordøyelsesorganer, vil behandleren påvirke disse slik at kroppens egen helbredelsesprosess motvirker de aktuelle problemene. Ved bruk av termografi, kan man enklere finne frem til årsakene bak kvalmen, og hvilke aktuelle organer som forårsaker den ubehagelige tilstanden. Termomed har hjulpet flere mennesker med slike problemer.

Les også: Fordøyelsesproblemer Stress Migrene

 

 

Migrene er en utbredt form for hodepine, som rammer over 500 000 nordmenn.
Migrene beskrives ofte som en pulserende form for hodepine. Den kommer anfallsvis og rammer ofte en side
av hodet. Anfallene kan vare fra 4-72 timer, og mange opplever migrenesmertene så ille at de må ligge i et stille og mørkt rom mens anfallet pågår. Mange mennesker opplever også kvalme i forbindelse med migrene,
og det er vanlig at man ikke orker å snakke mens smerten pågår.

Migrene skyldes en ubalanse i kroppens nervesystem, og dette resulterer i et forhøyet trykk i de interne blodårene i hjernen. Termomed har kurert mange pasienter med migreneplager, og behandlingen har vist seg å gi enestående resultater på denne sykdomstilstanden. Ved bruk av vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet, og annen stimulans av huden, balanserer behandleren ubalansen i nervesystemet, og pasienten føler resultatene nærmest umiddelbart

Les også: Hodepine Stress Kvalme

 

 

Muskel- og leddsmerter
Smerte i ledd kan oppstå av ulike årsaker. Noen skyldes akutte overbelastninger, mens andre skyldes feilbelastninger over lengre tid. Dersom man utvikler en uproporsjonal muskulatur ved trening, vil man
lettere kunne få belastningslidelser, som rammer ledd i kroppen. Det kan oppstå betennelser i leddets
slimposer, som skaper ubehag ved bevegelse av leddet. Slitasje av ledd over tid kan bryte ned brusken
i leddet, og skape smerte fordi bena ”gnisser” mot hverandre. Etter skader kan nerver rundt ledd ikke
fungere optimalt, som igjen kan medføre smerte ved belastning.

I de tilfeller hvor leddet ikke mangler noe vesentlig for å fungere normalt, kan vakuumterapi være en
effektiv metode for å bedre blodtilførselen, rundt og inni leddet. En god tilførsel av blod er en forutsetning
for at enhver del av kroppen skal fungere. Termomed har hatt mange gode resultater ved bruk av
vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet når det gjelder leddproblematikk

Les også: Nakke- og skuldersmerte Senebetennelse Armsmerte

 

 

Nakke- og skuldersmerter er en tilstand mange sliter med, og tilstanden kan ofte føre til hodepine for
de som rammes. Stress og psykiske belastninger kan være en utløsende faktor til nakke- og skuldersmerter, fordi man ubevisst strammer muskulaturen i nakken, og dette medfører spenninger og ubehag. Feil arbeidsstilling, tungt arbeid, og også lange telefonsamtaler kan medføre smerte i nakke og skuldre, som følge av at musklene spennes over tid. Dette kan igjen resultere i søvnproblemer og store smerter for de som plages med dette.

En kjent sykdomstilstand som kan ramme skuldrene er såkalt ”frossen” skulder (frozen shoulder). Denne tilstanden medfører langvarige smerter og betydelig redusert bevegelighet i skulderen. Termomed har hatt
gode resultater ved behandling av denne tilstanden.

Blodsirkuleringen til hjernen forsynes via nakken, og derfor vil spent nakkemuskulatur resultere i en endret tilførsel av blod til hjernen. Ved slike tilstander er det vanlig å oppleve spenningshodepine, også kalt stresshodepine.

Termomed benytter blant annet vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet for å roe ned den spente muskulaturen i nakken, og for å balansere blodtilførselen til hjernen. På grunnlag av det termografiske bildet som tas av pasienten, vil man enklere finne blokkeringer og områder hvor blodsirkulasjonen er dårlig.
Dette er et nyttig redskap i sammenheng med behandling av nakke- og skuldersmerter
.

Les også: Armsmerter Hodepine Senebetennelse

 

 

Et nedsatt immunforsvar vil føre til at kroppen lettere blir utsatt for sykdom, fordi den ikke klarer å motvirke bakteriene den blir utsatt for. Ulike organer inngår i immunapparatet vårt med produksjon og opprydding av de hvite blodcellene, som utgjør immunforsvaret i kroppen.

De hvite blodcellene blir fraktet rundt i kroppen ved hjelp av lymfesystemet. Lymfesystemet er avhengig av fysisk bevegelse for å aktivere transporten av de hvite blodcellene. Dette er fordi lymfene mangler egen muskulatur til denne jobben. Lymfedrenasje ved hjelp av vakuumterapi kan derfor være aktuelt.
Lymfene drenerer også vevet i kroppen. Hovne kroppsdeler kan således skyldes lite aktivitet eller feil i lymfesystemet. Ved sykdom blir lymfene ofte hovne som følge av den bakteriebekjempelsen de er involvert i. Hovne lymfer er mest merkbart på halsen og i lysken.

Termomed stimulerer ved hjelp av vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet de bestemte områdene som inngår i immunforsvaret, slik at kroppen aktiverer disse i en oppbyggende og motvirkende retning. Behandling av et nedsatt immunforsvar kan kreve en del behandlinger, fordi enkelte av organene bruker relativt lang tid på å endre seg.

Les også: Migrene

 

 

Oppstramming av huden
vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet er en meget effektiv metode for å oppnå bedre blodsirkulasjon i huden. Flere pasienter har merket oppstrammende effekt etter slik behandling.

Plager som celulitter er preget av dårlig blodsirkulasjon, og kan motvirkes ved hjelp av behandlingsmetoden.
Tørrhetslinjer (rynker) er et typisk aldringstegn, som også kan motvirkes ved hjelp av dypvevsmassasje (vakuum).

Les også: Hodepine Muskel- og leddsmerter

 

 

Potensproblemer kan komme av ulike årsaker, og dette kan medføre ereksjonssvikt for den det angår. Stress og hormonforstyrrelser kan være utløsende faktorer til potensproblemer. Nyere forskning viser at det er
en sammenheng mellom enkelte ryggproblemer og potensproblemer. Dette kan f.eks. skyldes forstyrrelse av nerver som styrer kjønnsdriften. Muskulatur kan presse på nerver som styrer blodtilførselen til penis, og dette
kan resultere i  ereksjonsproblemer.

Termomed vil ved hjelp av vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet kunne stimulere områder på kroppen som inngår i hormonproduksjonen. Behandleren vil også vise tøyningsøvelser av muskulatur som kan være forstyrrende på nervene, slik at pasienten kan jobbe videre med disse hjemme. Behandlingsmetoden har vist seg effektiv ved flere tilfeller av denne problematikken.

Les også: Ryggsmerter

 

 

Ryggsmerte er en kjent tilstand for veldig mange mennesker. Vondt i ryggen (lumbago) kan man få av
ulike grunner, og det rammer både unge og eldre. I dages samfunn lever mange et lite aktivt liv, med mye sitting og lite trening. Ryggproblemer kommer ofte av lite aktivitet, og grunnen er rett og slett at ryggen er bygget for bevegelse. Ved mye stillesitting vil enkelte muskler forkortes, slik at det blir ytterligere
belastende for ryggsøylen. Hos Termomed vil behandleren instruere pasienten til å utføre aktuelle tøyningsøvelser som er riktig for pasienten, slik at pasienten selv kan drive forebyggende hjemmeøvelser.

Tiden hvor man skulle legge seg på sofaen for å bli kvitt ryggsmerte er forbi, og det viser seg stadig at økt aktivisering av ryggen i de fleste av tilfellene minsker ryggplagene automatisk. Behandleren hos Termomed har også sertifisering innenfor personlig trening, slik at pasienten kan rådføre seg angående gode og effektive ryggøvelser ut fra pasientens eget behov.

Noen erfarer også stråling nedover i bena som følge av ryggsmerte, og dette kan i mange tilfeller løses
ved tøyning av riktig muskulatur. I andre liknende tilfeller kan denne type smerte i ryggen også skyldes prolaps (skiveutglidning), hvor det oppstår press på nerven ved ryggsøylen. Mange kontorarbeidende kan slite med smerte mellom skulderbladene, og generelt i øvre del av ryggen. Termomed tilbyr en behandlingsmetode som gir musklene en mulighet til å ”puste” igjen, så ikke blodsirkulasjonen stagnerer
og skaper ubehag for pasienten. Ved stimulans av huden vil man også kunne avlaste irriterte nerver, som skaper prosjekterende smerte og ubehag.

I senere tid har det vist seg at det er en nær sammenheng mellom ryggproblemer og potensproblemer.
Ved å rette opp i ubalansen og ryggproblematikken, kan mange erfare at potensproblemene også forsvinner.

Termomed benytter blant annet vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet for å motvirke ryggsmerter, og har hatt mange gode resultater med dette.

Les også: Potensproblemer Fordøyelsesproblemer Nakke- og skuldersmerter

 

 

Senebetennelse (tendinitt) er en betent tilstand som oppstår i senene i kroppen.
Tilstanden er ofte en følge av overbelastning over tid, og kan oppleves som svært ubehagelig for de
som rammes av dette. Avhengig av hvor betennelsen lokaliseres, kan smerten beskrives forskjellig.           Senebetennelse kan oppstå i selve senen, mellom senen og muskelen, og mellom senen og knoklene i kroppen. Gjentatte betennelser i vevet kan over tid føre til vevsforandringer (tendinoser), som kan utvikle
seg til en kronisk betennelsestilstand. I slike kroniske tilfeller vil ikke nødvendigvis betennelsesdempende midler hjelpe.

Termomed vil ved hjelp av digitalisert, varmesøkende kamera enkelt finne frem til betente områder i kroppen. Dette skyldes at senebetennelse er en irritert tilstand hvor det avgis ekstra varme, og disse områdene fanges lett opp av kameraet. Behandlingsmetoden hos Termomed vil motvirke denne betente tilstanden, ved å ”kjøle ned” de varme og irriterte områdene som skaper smerte for pasienten.
Ved hjelp av vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet , vil behandleren kunne skape en bedre blodgjennomstrømning i det betente området, slik at kroppen selv motvirker denne tilstanden, og smerten avtar.

Les også: Nakke- og skuldersmerter Armsmerter

 

 

Stress
Mange mennesker lever i en stressende hverdag. Stress kan medføre ulike plager fordi det har en
generelt belastende effekt på kroppen. Adrenalin er et stoff som produseres i binyrene som en følge
av økt stress, sinne, redsel og opphisselse. Arenalin øker hjerterytmen, blodtrykket og blodtilførselen til hjernen. Hormonet reduserer også forbrenningen, fordi blodet blir prioritert bort fra mageregionen i en stresset situasjon. Som følge av adrenalinutskillelsen skiller kroppen ut kortisol (stresshormon), for å motvirke adrenalinets virkning i kroppen. Kortisol er svært viktig for kroppen, og det styrer en rekke immunologiske virkninger i organismen. Stress kan derfor være en utløsende faktor for et nedsatt immunforsvar. Stress kan også skape potensproblemer (ereksjonssvikt) og høyt blodtrykk.

Stress medfører ofte ubevisste spenninger i muskulaturen, som igjen kan resultere i muskelsmerter og ubehag
i store deler av kroppen. Spenninger i nakken kan ofte føre til spenningshodepine og stiv nakkemuskulatur.

Termomed benytter blant annet vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet for å motvirke adrenalinets virkning i kroppen. Behandleren  aktiverer blodtilførselen tl forbrenningen, øker kortisolutskillelsen
og roer ned den evt. spente muskulaturen i kroppen, for å motvirke stressets virkning på flere hold.

Les også: Muskel- og leddsmerter Hodepine

 

 

Svimmelhet (vertigo) er en opplevelse av at omgivelsene går rundt pasienten, selv om man ligger i ro.
Sterk følelse av svimmelhet kan føre til kvalme og oppkast for den det angår.

Ortostatisk blodtrykksfall (hypotensjon) medfører svimmelhet, fordi trykket i blodårene reduseres vesentlig.
En slik tilstand oppstår når man reiser seg fra en sittende eller liggende stilling. I slike tilfeller kan dette
blant annet skyldes nyrene våre, fordi de skiller ut et stoff som heter Renin, som skal hjelpe kroppen til
å øke blodtrykket når man reiser seg opp. Dersom problemet skyldes en dårligere funksjon i nyrene,
vil man ofte få indikasjoner på dette via det termografiske bildet som tas av pasienten før behandlingen begynner.

Termomed benytter blant annet vakuumterapi, akupunktur og stimulering av nervesystemet for å motvirke svimmelhet. Behandlingsmetoden har gitt gode resultater på pasienter som er plaget av denne tilstanden.

 
BEHANDLING FOR HELSE OG VELÆRE
- det tilbys behandling sentralt i Oslo

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

-41 56 37 97
post@termomed.no
Landerudsenteret, 2 etg.
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr
( klikk her for kart )